Tietosuojaseloste

25.5.2018
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Ravijärven Ratsastajat ry
Piispantie 507
49980 Ravijoki


Henkilötietojen käsittelijä rar.fi-sivuston osalta

Tero Talvio
tero.talvio(a)rar.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Viestintä sivustolla vierailijan kanssa


Rekisterin tietosisältö

Nimi tai nimimerkki
Sähköpostiosoite
Asiointikieli


Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät vierailijan tunnisteet

Vierailijan IP-osoite


Evästeet

Tämä sivusto ei käytä evästeitä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Vierailijoiden itsensä itsestään antamat tiedot.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

RaR ei luovuta sivustolla vierailleen henkilön tai muun tahon antamia tietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain niin vaatiessa tai tutkittaessa rikosta tai rikosepäilyä.


Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. IP-osoitteen osalta tietojen säilytysaika on maksimissaan kaksi kuukautta siitä, kun vierailija on käynyt sivustolla.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin estetään mm. palomuuritekniikan avulla.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  1. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Sivustolla esiintyvät linkit

RaR-sivusto voi aika ajoin sisältää linkkejä muille sivustoille tai muilta sivustoilta. Jos seuraat linkkiä jollekin näistä sivustoista, huomaa, että näillä sivustoilla noudatetaan omaa yksityisyydensuojaa ja että RaR ei ota mitään vastuuta näiden sivustojen yksityisyydensuojasta. Tarkista nämä ehdot ennen kuin lähetät henkilökohtaisia tietoja näille sivustoille.


Muutokset

Kaikki rar.fi-sivuston tietosuojaselostetta koskevat muutokset julkaistaan tällä sivulla.